Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 22-03-2019

Learning Community voor Dementievriendelijke Samenleving gestart

We staan met elkaar voor een grote maatschappelijke opgave, omdat onder de inwoners van de Hoeksche Waard (HW) dementie als ziektebeeld een steeds grotere plaats in neemt. De verwachting is dat in 2030 in de Hoeksche Waard bijna 2600 mensen dementie hebben.

Diverse organisaties in de Hoeksche Waard ondernemen al initiatieven om de samenleving meer in te richten op mensen met dementie. Om elkaar in dat belangrijke werk te versterken, is de projectgroep Dementievriendelijke Samenleving HW een learning community gestart met als doel: elkaars acties leren kennen, initiatieven verbinden door gezamenlijke focus aan te brengen, praktische ideeën delen om direct mee aan de slag te gaan en vooral ook leren van elkaars ervaringen.

Medio maart werd de eerste bijeenkomst georganiseerd, begeleid door Dementiezorg voor Elkaar. Mensen van verschillende organisaties kwamen bij elkaar om na te denken over hoe we samen kunnen leven met mensen met dementie. Onder de deelnemers waren veel ervaringsdeskundigen en ook mantelzorgers. De middag stond verder in het teken van een nadere kennismaking en een verdieping middels waarderende interviews, waarin onderwerpen aan de orde kwamen als ‘wat is de rol van de huisarts in de signalerende fase van dementie’ en ‘waar kun je signalen kwijt als buur of vrijwilliger’.

Verder werden deze middag vier dromen benoemd voor een dementievriendelijke Hoeksche Waard:

Droom 1: ‘Geen indicaties meer, we laten alles los …’ Dan kan er veel meer voor de persoon met dementie qua intramurale en extramurale zorg.

Droom 2: ‘In iedere dorpskern een voorziening toegankelijk voor iedereen, zonder wachtlijsten’. Een gemeenschapshuis waarin ook kennis geborgd is. ‘Echt samen leven, jong en oud door elkaar’.

Droom 3: Een loket (toegang) voor al je (aan)vragen, en alle schotten tussen verschillende organisaties en regelgeving weg.’ Een stap in deze richting is al dat casemanagers Ketenzorg Dementie in Hoeksche Waard de regie hebben op aanvragen voor dagbesteding: het advies van de casemanager geldt als formele indicatie. Dit heeft tot gevolg dat een aanvraag binnen twee weken is geregeld  en dat leidt tot minder belasting voor mantelzorgers.

Droom 4: ‘Een medicijn ter voorkoming van dementie.’

Op 6 mei komt de learning community weer bijeen om kennis te delen over wat ieder te bieden heeft en om met elkaar mee te denken over vragen waar mensen mee zitten. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider Ketenzorg Dementie, Conny Bouwer, 06-28771217.