Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten

Informatie en/of vergoedingen

Beeldzorg - Compaan

Het afgelopen jaar is de noodzaak om mogelijkheden voor zorg op afstand te onderzoeken in een stroonversnelling geraakt. Een van de mogelijkheden om dit aan te bieden is door middel van beeldzorg. In de Hoeksche Waard heeft dit vorm gekregen met de invoering van de Compaan.

Met de Compaan tablet kan eenvoudig beeldzorg en beeldcontact geleverd worden. Beeldzorg kan, in bepaalde situaties, de fysieke aanwezigheid van zorgprofessionals vervangen. Via de tablet kan onder andere een sein gegeven worden als iemand zijn medicijnen in moet nemen, kunnen meetwaarden/lichaamsfuncties gemeten worden en afgestemd worden over het verloop van behandelingen.

Beeldcontact is online contact met vrijwilligers en mantelzorgers. Het is vooral gericht op het tegengaan van eenzaamheid, het voorkomen van een sociaal isolement. Ouderen die nu geen visite kunnen ontvangen, kunnen op deze manier contact houden met hun mantelzorger(s) en elkaar online zien.

Wat is de Compaan tablet?
De Compaan tablet biedt deze digitale vorm van zorg en aandacht op eenvoudige wijze en in een veilige digitale omgeving aan. Ook voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van tablets.

Naast beeldzorg en beeldcontact bevat de tablet ook andere functionaliteiten; interactieve spelletjes, een fotogalerij en een wekelijkse bingo voor alle Compaan gebruikers.

Hoe wordt bepaald wie de tablet krijgt?
De zorgaanbieders en Welzijn HW inventariseren op dit moment welke cliënten het meeste baat hebben bij de Compaan tablet. Er wordt daarbij gekeken naar de privésituatie en de invulling van zijn of haar zorgvraag. De tablet wordt aangeboden door de zorgaanbieder en Welzijn HW, de cliënt heeft deze in bruikleen en betaalt hiervoor geen extra kosten. Uiteraard wordt de keuze voor digitale zorg altijd in overleg met de cliënt gemaakt.

Aanvragen?
Wilt u een Compaan-tablet aanvragen voor een oudere of voor uzelf? Vul dan het onderstaande formulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Sociaal Werker

Heeft u vragen over
deze dienst?

06-19947044

Thamar van der Poel - Sociaal Werker

Aanvraagformulier Compaan