Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 30-10-2018
  • Corine Velthuyzen

Mantelzorgers gevraagd voor bewustwordingscampagne mantelzorg!

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard willen inwoners en (zorg)professionals meer bekendmaken met mantelzorg. Daarom krijgt de bewustwordingscampagne mantelzorg van 2017 een vervolg! Wij zoeken 2 mantelzorgers die gebruik maken van respijtzorg. Voorbeelden van respijtzorg zijn weekendopvang, een vrijwilliger die de zorg even overneemt, dagbesteding of persoonlijke verzorging thuis. Door voorbeelden te tonen in de campagne, hopen we dat de mantelzorger herkend (en erkend) wordt.

Bent of kent u een mantelzorger die hieraan zou willen deelnemen? De opnamen vragen ongeveer 1,5 uur tijd en vinden plaats in november/december van dit jaar. U ontvangt een vergoeding van € 500,-. De campagne start begin 2019. Wij zijn heel zorgvuldig in de dingen die wel en niet in beeld worden gebracht. U behoudt als mantelzorger steeds de lead!

Wilt u meewerken?
Uw verhaal als mantelzorger wordt in kaart gebracht. Dit doen we door een filmpje en flyer te maken en het verhaal (met foto) uit te schrijven. Dit wordt gepubliceerd op o.a. de websites van MEE en de gemeente Hoeksche Waard, in het Kompas (lokale krant), social media etc. Wij vinden het belangrijk om de vele gezichten van mantelzorgers te laten zien. Zij zijn degenen die er het meest aan kunnen bijdragen dat mantelzorg steeds beter bekend wordt. En wat er voor nodig is om deze taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Om een idee te krijgen, vindt u de filmpjes van 2017 via deze link: https://www.meemantelzorg.nl/campagne-hoeksche-waard/. 
 
De opnamen vragen ongeveer 1,5 uur tijd en vinden plaats in november/december van dit jaar. U ontvangt een vergoeding van € 500,-. De campagne start begin 2019.
Wij zijn heel zorgvuldig in de dingen die wel en niet in beeld worden gebracht. U behoudt als mantelzorger steeds de lead!
 
Wilt u meedoen of kent u iemand die mee wil doen?
Wilt u met uw verhaal naar buiten treden? Wij horen het graag!
Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanet van Lieshout, projectleider Bewustwordingscampagne via 06-30728381 of jeanet.vanlieshout@meeplus.nl.