Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 12-11-2018

Onderzoek ondersteuningsbehoefte mantelzorg in de Hoeksche Waard

In opdracht van de samenwerkende gemeenten heeft Welzijn Hoeksche Waard onderzoek gedaan onder mantelzorgers en organisaties met als doel om inzichtelijk te krijgen of er een goede match is tussen de vraag of behoefte van mantelzorgers en het aanbod van organisaties.

Enquête

De start van het onderzoek is gericht geweest op administratieve ondersteuning. Om te onderzoeken in hoeverre mantelzorgers  behoefte hebben aan administratieve ondersteuning is aan 500 mantelzorgers de uitnodiging gestuurd om de enquête in te vullen. Hieraan hebben 161 mantelzorgers gehoor gegeven.

De belangrijkste uitkomsten zijn dat driekwart van de 161 mantelzorgers aangeeft zelf de administratie te doen en dat 81% geen behoefte heeft aan ondersteuning.

Omdat er zo weinig behoefte aan administratieve ondersteuning is, is met de gemeente besloten om het onderzoek te verbreden en te kijken waar mantelzorgers wel behoefte aan hebben.

Lees meer