Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 10-04-2018
  • Corine Velthuyzen

Resultaten onderzoek waardering van vrijwilligers

Wat is voor u belangrijk in het erkennen en waarderen van vrijwilligerswerk?

Enige tijd geleden hebben wij een enquête gehouden onder vrijwilligers over hoe zij zich gewaardeerd voelen als vrijwilliger. En wat waardering voor u als vrijwilliger betekent. De uitkomsten hiervan willen we graag met u delen.

We zijn blij om te zien dat het overgrote deel van de vrijwilligers die de enquête hebben ingevuld tevreden zijn over de waardering (ruim 80 %!). Een woord van waardering, zoals een simpel ‘dank je wel’ is de meest gewaardeerde manier waardoor vrijwilligers zich gewaardeerd voelen! Diegenen die het meest belangrijk zijn in het geven van de waardering zijn de organisaties/verenigingen waar men vrijwilligerswerk doet en de mensen waarvoor zij zich inzetten. Het sociale contact is een belangrijke reden om zich in te zetten als vrijwilliger.

Klik hier voor de uitgebreide enquêteresultaten.

Uit de tips over de waardering van vrijwilligers komt inderdaad naar voren dat waardering in simpele dingen zit; een schouderklopje, een bloemetje met de verjaardag, kerstattentie etc. Maar ook dat het scheppen van een vrijwilligersvriendelijk klimaat belangrijk is in het naar voren laten komen van de waardering. Het vastleggen van verplichtingen en bevoegdheden, zoals een vrijwilligersbeleid, kan veel onnodige ruis en misverstanden voorkomen. Kortom: Ken je vrijwilligers en betrek hen bij de organisatie en blijf in gesprek!

Meer weten over het managen van vrijwilligers. Binnenkort staat de training ‘Is uw organisatie Vrijwilligersproof?’ op het programma. Deze training wordt gegeven aan vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Meer informatie volgt.

Organisaties/verenigingen: Doe je voordeel met de uitkomsten van de enquête. Hoe simpel kan het zijn, maar wordt in de hectiek van de dag misschien weleens vergeten: ‘Dank je wel dat je er was vandaag’.