Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 22-07-2019

Samen zorgen voor samenhangende ouderenzorg

Wie ouder is dan 65 jaar, staat behoorlijk in de spotlights. Gemeenten, huisartsen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en allerlei andere organisaties zetten zich in om ouderen zo prettig mogelijk nog ouder te laten worden en zorgen dat kwetsbare mensen een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten en zo lang mogelijk kunnen blijven wonen waar ze willen. Dat is ook in de Hoeksche Waard het geval. Logisch, want er wonen in de Hoeksche Waard meer ouderen dan gemiddeld in ons land. In 2017 werden de initiatieven die voor ouderen ontwikkeld waren, naast elkaar gelegd om een totaalbeeld te krijgen van wat er allemaal voor ouderen werd georganiseerd en om te inventariseren wie waarmee bezig was, wat van elkaar geleerd kon worden en waar kon worden samengewerkt. Nu zijn we twee jaar verder en benieuwd wat er van alle initiatieven terechtgekomen is en hoe ze verder verbonden en geborgd kunnen worden.

Marcel Hoogerheide is, samen met Marloes Witjes, vanuit steunpunt KOEL als ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur) adviseur betrokken bij de inventarisatie en ondersteuning van de projecten voor ouderen: “Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid die werd gevoeld door Wonen Welzijn Zorg (WWZ), waarbij de verschillende gemeenten, zorg verlenende instanties, welzijn e.a. zijn aangesloten, was de behoefte beter in kaart te krijgen wat er allemaal al gebeurt in de Hoeksche Waard.”, vertelt Hoogerheide. “Ook zou een dergelijke bijeenkomst de verbinding en samenwerking tussen de verschillende partijen en met mantelzorgers kunnen verbeteren door elkaar (beter) te leren kennen. Vanuit ieder zijn of haar eigen perspectief/cultuur kan een bijdrage worden geleverd aan warme samenhangende geborgde ouderenzorg.”

“Er is in de Hoeksche Waard een denktank Wonen, Welzijn en Zorg die op hoofdlijnen de projecten monitort. Dat gebeurt ook op organisatieniveau. Want er gebeurt veel. Denk maar aan alle inspanningen om een dementievriendelijke samenleving te worden, het project Lang Leve Thuis, de activiteiten van het Odensehuis HW, de ontmoetingsactiviteiten die in de kernen worden opgezet, enzovoort. Maar door het vertrek van enkele ‘kartrekkers’ van een aantal projecten, ontstond de behoefte om te kijken welke projecten nog lopen en welke niet meer, welke al verbonden zijn en welke nog verbonden kunnen worden. Vandaar dat we op 4 juli een projectleidersmiddag organiseerden. Deze middag startte met het aansnijden van een grote ‘projecttaart’ door Netty Verschoor, voorzitter van de cliëntenraad van Zorgwaard (foto). Netty was als vertegenwoordiger van mantelzorgers de aangewezen persoon om dit te doen: we willen immers met de betrokken mensen praten en niet over.”

“Dat de bijeenkomst zo goed werd bezocht, geeft wel aan dat er in de Hoeksche Waard een groot gevoel van verantwoordelijkheid en eensgezindheid is om de juiste zorg- en welzijn op de juiste plek voor ouderen te organiseren.”, vervolgt Hoogerheide. “Veel belangrijker echter is de constatering dat alle betrokkenen af willen van ‘losse projecten en initiatieven’ en gezamenlijk willen werken aan een programma of een netwerkaanpak voor kwetsbare ouderen waarbij alles gebundeld/geïntegreerd wordt aangepakt. Dit voorkomt onder meer dat projecten stilvallen bij het vertrek van collega’s, en leidt tot een beter overzicht en een betere samenhang van wat er allemaal speelt in de Hoeksche Waard. Daarbij blijven we vooral ook in gesprek met en luisteren naar ouderen en mantelzorgers, want zonder dat zal zorg nooit passen.”

Wilt u meer weten over de projecten die er voor ouderen zijn en waar u met uw vragen terecht kunt, neem dan contact op met Welzijn Hoeksche Waard, 088-7308900, of mail info@welzijnhoekschewaard.nl.