Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 03-11-2021

‘We zouden graag zien dat zorgpersoneel elkaar meer aanspreekt op gedrag’

Jaarlijks krijgen 120.000 mensen te maken met ouderenmishandeling. Bijna altijd zijn dat mensen die in een afhankelijkheidssituatie terechtkomen, bijvoorbeeld doordat ze alleen komen te staan of fysiek iets gaan mankeren. De mishandeling kan gaan om fysiek geweld, seksueel misbruik, financieel misbruik en ook psychisch misbruik. Dat dit ook in zorgorganisaties voorkomt en dat zorgpersoneel er zich ook schuldig aan maakt, valt niet te ontkennen. Zo weet ook Petra de Waard, maatschappelijk werker bij Zorgwaard.

‘Ja, natuurlijk zijn ook bij ons gevallen van ouderenmishandeling bekend’, vertelt De Waard. ‘Een aantal jaren geleden hebben we zelfs iemand moeten ontslaan om onheuse bejegening van een cliënt. Toen was een stagiaire me komen vertellen dat ze had gezien dat een medewerker een man met dementie meerdere keren heel naar behandelde. Hem eigenlijk goede zorg ontzegde. Zij wist niet goed wat ze moest met wat ze had gezien en daarom kwam ze bij mij. Ik kon toen samen met mijn collega-aandachtsfunctionarissen - dat zijn medewerkers die een opleiding hebben gevolgd om ouderenmishandeling te signaleren en vervolgens de landelijke meldcode te volgen -  de meldingsprocedure starten en zo ging dat balletje rollen.’

‘Ook als een verzorgende iemand die hulp vraagt vaak negeert of heel autoritair doet, is er eigenlijk al sprake van ouderenmishandeling. Je onthoudt iemand de zorg die hij of zij nodig heeft. Daar wordt niet altijd bij stilgestaan. We besteden daar dan ook veel aandacht aan’, vervolgt ze. ‘Wij werken volgens het protocol Ouderenmishandeling, werken met de meldcode intramuraal en thuiszorg. Naast het protocol Ouderenmishandeling is er ook een protocol voor pesten, want ook dat komt voor onder ouderen. Onze medewerkers moeten jaarlijks scholing bijwonen op het gebied van ouderenmishandeling en pesten. De aandachtfunctionarissen proberen ook de teams te bezoeken om ouderenmishandeling en pesten onder de aandacht te houden. We hopen hen daarmee bewust te maken van wat hun eigen handelen teweeg kan brengen en te zorgen dat ze elkaar sneller aanspreken op hun gedrag. Hiermee hopen we dan te voorkomen dat personeel ontspoort.’

‘Maar het liefst voorkomen we ouderenmishandeling natuurlijk,’ aldus De Waard. ‘Hierbij is het belangrijk om je cliënt en ook de mantelzorger(s) goed te kennen. Dan vallen veranderingen sneller op. Bij opname heeft een mantelzorger vaak al jaren geleefd in opperste paraatheid en heeft weinig tijd voor zichzelf gehad, wat zou kunnen leiden tot niet gewenst gedrag. Ik merk bovendien regelmatig in gesprekken met ouderen, als van een echtpaar een van beide moet worden opgenomen bijvoorbeeld, dat hun financiën niet goed geregeld zijn, of dat ze niet goed hebben geregeld hoe alles verder moet. Dan kan iemand bijvoorbeeld niet meer bij zijn rekening, of een huisdier kan niet meer worden verzorgd, of er ontstaan andere problemen. Dat is ontzettend lastig voor deze mensen en heel goed te voorkomen als ze hun zaken al veel eerder regelen. In een levenstestament bijvoorbeeld. Daarin kun je zelfs vastleggen wat er met de hond of de kat moet gebeuren als iemand daar niet meer voor kan zorgen. En door je zaken op tijd te regelen’ besluit ze, ‘voorkom je ook dat je te afhankelijk wordt van anderen, wat ook aanleiding kan zijn voor misbruik.’

In de Hoeksche Waard wordt samengewerkt om ouderenmishandeling te signaleren en aan te pakken. Sinds kort is die samenwerking van partijen uit zorg en welzijn uitgebreid met partijen zoals de Rabobank, notaris Van Dorst-Dijkers en Beschermingsbewindkantoor Nederland (BBKN), om ook financieel misbruik eerder een halt toe te kunnen roepen. Heeft u vragen of wilt u meer weten over het onderwerp, neem dan contact op met Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid: www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl, of bel 0800-2000, want alleen samen kunnen we ouderenmishandeling stoppen.