Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten

Wilt u ook vrijwilliger worden in uw regio?

Neem contact met ons op

Stichting Zomerkind

Het verhaal van Mirjam

Vier moeders van meervoudig complex gehandicapte kinderen startten in 2010 de Stichting Zomerkind met als uitgangspunt een kinderdagcentrum te realiseren waar voldoende tijd, aandacht en kennis zou zijn om deze bijzondere kinderen betere begeleiding en behandeling te bieden. Vijf jaar geleden gingen de deuren van Zomerkind open. Mirjam Peters (45) werkt er als teamleidster samen met 14 medewerkers en 50 vrijwilligers. Ze nam in november 2017 deel aan de training ‘Is uw organisatie vrijwilligersproof?’

“Wij werken met een bijzondere doelgroep en op een bijzondere manier. De gangbare financiële bijdrage per kind komt namelijk helemaal ten goede aan de begeleiding van de kinderen die op ons dagcentrum komen. Dat betekent dat we op elke twee kindjes een begeleidster kunnen inzetten. Het betekent ook dat er veel taken door vrijwilligers worden gedaan en ik wilde graag leren hoe ik dat beter kan organiseren. Dat ik én kan zorgen dat het allemaal goed loopt, maar ook tijd heb om af en toe een kop koffie met ze te drinken en eens een gesprek te hebben dat verder gaat dan alleen ‘Hoe gaat het?’

"‘Ik wilde graag weten hoe ik het werken met vrijwilligers beter kon organiseren. Daarvoor heb ik de training ‘Is uw organisatie vrijwilligersproof?’ gevolgd. Dat heeft goede handvaten gegeven."

Op de website van Welzijn Hoeksche Waard zag ik het trainingsaanbod staan voor vrijwilligers en organisaties. Toen ik las wat de training ‘Vrijwilligersproof’ inhield, heb ik me meteen aangemeld. Het voorgesprek met Corine van de Vrijwilligerscentrale was een goede voorbereiding op de training. Ik kon aangeven wat ik wilde leren en waar de knelpunten in onze organisatie zitten. Corine gaf meteen aan dat wij al heel veel goed deden, maar dat ik wel handvaten kon krijgen het beter en binnen mijn werktijden te organiseren.

De training werd gegeven door Movisie in samenwerking met Welzijn Hoeksche Waard. Dat vond ik heel fijn, want tijdens de trainingsdagen was er voldoende tijd om met Rob, ook van de Vrijwilligerscentrale, in te zoomen op onze specifieke problemen. Samen hebben we aan een plan van aanpak voor onze organisatie gewerkt en ik ben daar ook meteen mee aan de slag gegaan.  Ik ben praktisch ingesteld dus dat paste heel goed bij mij. Wat ik ook fijn vond was dat je leert van wat andere organisaties tegenkomen: soms kwam je samen tot oplossingen die ook voor ons zinvol waren.

We hebben 50 vrijwilligers op een medewerkersbestand van 14 mensen. Dat betekent dat veel werk door vrijwilligers wordt gedaan. Er zijn gastvrouwen, mensen die huishoudelijke taken vervullen, de tuin en het onderhoud doen, mensen die de kindjes begeleiden bij het zwemmen, voetmassage of een andere soort massage geven, mensen die de kindjes met de bus ophalen en weer thuisbrengen, enzovoort. Al deze mensen doen dat helemaal vrijblijvend. Ook het bestuur dat daar erg veel tijd aan kwijt is.

Zonder al deze lieve mensen zouden wij niet kunnen werken zoals we graag willen werken: met één begeleider op twee kindjes. Met zijn allen maken we het hierdoor mogelijk dat onze kindjes zulke grote stappen maken in hun ontwikkeling. Als je ziet welke doelen de kindjes halen en hoe we dat met onze trouwe club vrijwilligers doen, dan wordt je daar soms stil van. En dat maakt dat je ook je vrijwilligers alle aandacht wilt geven die ze verdienen.”