Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 10-09-2020
  • Corine Velthuyzen

Blijk van Waardering voor mantelzorgers

De gemeente Hoeksche Waard stelt mantelzorgers in de gelegenheid om een Blijk van Waardering aan te vragen. Dit als gebaar naar de vele ondersteuners die vaak langdurig zorgen voor iemand in hun directe omgeving en met wie zij een sterke persoonlijke band hebben.

Wethouder Joanne Blaak, portefeuillehouder welzijn en inclusieve samenleving, licht toe waarom de Blijk van Waardering (opnieuw) is ingesteld door de gemeente. ,,Als gemeente waarderen wij de inzet van mantelzorgers, want jarenlange liefdevolle zorg voor een naaste is mooi en dankbaar werk. Maar het vraagt ook veel tijd en energie van een mantelzorger. Ook dit jaar bieden wij hen dan ook de Blijk van Waardering, een Hoeksche Waardse cadeaubon ter waarde van 75 euro.‘’ 

Mantelzorgers zijn vaak een familielid, een kind of een goede bekende. Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen.

Aanmelding voor de Blijk van Waardering kan via de website van de gemeente Hoeksche Waard, of va de website van MEE Mantelzorg. Wie voor 1 december de aanvraag indient, ontvangt de cadeaubon tussen 5 en 24 december thuis. Aanvragen die na die datum binnenkomen, worden in de loop van januari gehonoreerd.