Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten

Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet geldt in de hele Europese Unie en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten.

Welzijn Hoeksche Waard verwerkt persoonsgegevens. Wij verzamelen en bewaren alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en gaan hier zeer zorgvuldig mee om. Uw privacy is belangrijk en staat bij ons voorop!