Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten

Missie en visie

Missie

Welzijn Hoeksche Waard werkt aan sociaal vitale kernen waarin iedereen mee kan doen. Welzijn Hoeksche Waard inventariseert vragen van inwoners, brengt initiatieven van inwoners en organisaties bij elkaar en ondersteunt degenen die dat willen en nodig hebben. We weten wat er leeft en speelt in de dorpen en spelen daar op in. Samen willen wij ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de Hoeksche Waard! Of: Ons uitgangspunt is er samen voor te zorgen dat iedere inwoner van de Hoeksche Waard mee kan doen.

Visie

We gaan uit van de kracht en mogelijkheden van mensen. Ons startpunt is altijd wat iemand wél kan en niet wat niet (meer) gaat. Kan iemand het niet (meer) alleen dan is er samen met anderen vaak heel veel mogelijk. We zijn er voor ieder die dat wil en onze speciale aandacht gaat uit naar mensen waarvoor het niet (meer) vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen in de maatschappij. We betrekken daarbij actief degenen die midden in het leven staan om initiatieven te starten, om vrijwilligerswerk te doen of om activiteiten te organiseren.

Deze vertaalt zich naar het motto:

Met elkaar, voor elkaar