Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten

Strategisch beleid 2022-2023

In 2021 is er een meerjarenbeleid 2022-2024 tot stand gekomen. Er is gekozen om gebruik te maken van de denkkracht binnen en buiten de organisatie. Met de teamleiders is er naar de huidige strategische agenda gekeken. Welke doelen zijn behaald en welke speerpunten zijn nog actueel. Vervolgens is er met de gehele organisatie een interne en externe analyse gemaakt en is de eerste koers voor de nieuwe strategische agenda gezet.

Aangezien Welzijn Hoeksche Waard een organisatie “voor en door inwoners” is, is er een avond georganiseerd waarin vrijwilligers, deelnemers (inwoners) en raadsleden meegedacht hebben over de strategische koers. En daarnaast zijn er een op een gesprekken gevoerd met onze samenwerkingspartners en opdrachtgever over de belangrijkste speerpunten. Al deze input bij elkaar heeft tot de uiteindelijke strategische agenda voor de aankomende jaren geleid.
We zijn trots op de manier waarop dit beleid tot stand is gekomen en hebben er vertrouwen in dat deze koers gedragen wordt in onze organisatie en in ons netwerk. We zullen de komende jaren concrete stappen zetten om de strategische agenda tot uitvoering te brengen.