Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten

Algemene bepalingen cursuswerk

 1. Aanmelden voor een cursus kan digitaal op www.welzijnhoekschewaard.nl.of via een inschrijfformulier, te verkrijgen via Welzijn Hoeksche Waard of te downloaden via de website.
   
 2. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene bepalingen.
   
 3. Aanmelding geschiedt in volgorde van binnenkomst.
   
 4. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden door Welzijn Hoeksche Waard gebruikt om:
  1. uw aanmelding voor de cursus te kunnen verwerken, zodat Welzijn Hoeksche Waard een factuur kan opmaken voor de kosten van de cursus;
  2. u te informeren bij het onverhoopt niet doorgaan van een les;
  3. een presentielijst voor de docent(e) op te stellen.
    
 5. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur die de belastingwetgeving ons voorschrijft en dat is 7 jaar.
   
 6. Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden verstrekt aan de docent(e).
   
 7. Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan, bijvoorbeeld bij onvoldoende inschrijvingen, dan krijgt u daarvan bericht.
   
 8. Het cursusbedrag wordt in drie termijnen gefactureerd. Welzijn Hoeksche Waard hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
   
 9. Annuleren doet u schriftelijk of per e-mail. Annuleren kan niet via de docent(e). Bij annulering moet u rekening houden met een opzegtermijn van 2 weken voor aanvang van de cursus of voor aanvang van de 2e betalingstermijn van een cursus.
   
 10. Welzijn Hoeksche Waard behoudt zich het recht voor om een cursus te laten geven door een andere docent(e) en/of op een andere locatie dan op de website vermeld staat.
   
 11. Als er vanuit Welzijn Hoeksche Waard één les uitvalt per termijn, is het om administratieve redenen niet mogelijk het lesgeld te verrekenen. Wanneer meerdere lessen uitvallen per termijn, wordt vanaf de tweede uitvallende les restitutie verleend.
   
 12. Reclameren over in rekening gebracht lesgeld gebeurt schriftelijk bij de cursusadministratie van Welzijn Hoeksche Waard.
   
 13. Deelname aan een cursus is uitgesloten als een vordering van cursusgeld en/of de daaraan verbonden kosten ter inning niet is/zijn voldaan.
   
 14. Schade aan bezittingen of letselschade opgelopen tijdens de lessen, of in de verschillende accommodaties waar Welzijn Hoeksche Waard gebruik van maakt, vallen niet onder de aansprakelijkheid van de stichting.
   

Versie: november 2018