Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 04-03-2019
  • Arianne Vermeulen

Arianne Vermeulen als Netwerkcoach Ouderen aan de slag voor Welzijn Hoeksche Waard

Arianne Vermeulen werkt al bijna 20 jaar voor Welzijn Hoeksche Waard. Eerst als sociaal cultureel werker in Korendijk voor de toenmalige Stichting Stimulans, en sinds 2014 in verschillende kernen onder de vlag van Welzijn HW. Nu is haar aandachtsgebied Oud-Beijerland en haar functie Netwerkcoach Ouderen. Een term die ze graag toelicht, omdat ze het belangrijk vindt dat mensen haar weten te vinden als ze een activiteit willen starten of iets missen in hun omgeving en niet weten hoe ze daar invulling aan kunnen geven.

“We hebben best lang nagedacht over hoe we deze functie zouden noemen. En voor mensen die met mij te maken krijgen, doet het er natuurlijk ook niet zoveel toe hoe het heet. Maar ik wil wel heel graag dat duidelijk is dat wat ik doe anders is dan wat de ouderenadviseur en de sociaal makelaar doen. In Oud-Beijerland coördineert de ouderenadviseur bijvoorbeeld het signalerend huisbezoek en zijn zij en de sociaal makelaar meer bezig met individuele vragen en problemen. Mijn werk is juist meer gericht op het collectief. Ik kijk heel erg naar wat mensen samen kunnen doen om te zorgen dat hun sociale netwerk goed blijft of wordt en organiseer activiteiten die mensen helpen structuur te brengen in hun leven.”

“Afgelopen najaar heb ik in Oud-Beijerland een onderzoek gedaan naar de behoeften van oudere mensen en het aanbod dat er al is. Daar kwam uit dat er heel veel activiteiten worden georganiseerd, maar dat de meest kwetsbare mensen er bijna geen gebruik van maken. Daar zouden we een slag kunnen maken door te kijken naar hoe we dat wél kunnen realiseren. Soms is dat heel eenvoudig. Zo was er een mevrouw die aangaf vroeger altijd naar activiteiten in de buurt te gaan, maar dat niet meer kon, omdat ze niet gemakkelijk kon opstaan en een stoel met leuningen nodig had. Als zo’n stoel kon worden geregeld, kon ze weer meedoen. Ook gaven mensen aan dat ze het moeilijk vinden een eerste keer alleen naar een activiteit te gaan. Als dan geregeld kan worden dat zo iemand de eerste paar keer wordt opgehaald, is die drempel ook weg. Mensen moeten dat alleen wel aangeven en dat is natuurlijk voor sommigen ook al moeilijk. Gelukkig is er het signalerend huisbezoek, waar dit soort signalen wel wordt geregistreerd.”

“Ook het Bakkie in de Buurt is een goed voorbeeld van wat we doen om mensen bij elkaar te brengen en te signaleren waar men behoefte aan heeft. We organiseren dat samen onze partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waaronder HW Wonen, Kwadraad, MEE en Careyn, maar ook de Gemeente HW en de Politie werken eraan mee. Mensen kunnen langskomen voor een kopje koffie en om elkaar te ontmoeten, maar kunnen dus ook hun vragen stellen aan deze partijen. Als u een Bakkie in uw Buurt wilt, dan horen we dat graag, want we willen met elkaar zorgen dat mensen elkaar in hun buurt leren kennen.”

“Maar iedereen met een idee, vraag of zorg mag me bellen om daarover van gedachten te wisselen. Ik hoop op die manier zoveel mogelijk signalen op te vangen, waar we vervolgens samen met onze vrijwilligers gerichte acties op kunnen ondernemen. Zo zorgen we samen dat mensen die dat lastiger vinden, toch een goed sociaal netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen als dat nodig is!”