Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 15-06-2021

Dankzij betrokken mensen om haar heen konden we financieel misbruik voorkomen

15 juni is de Internationale dag tegen Ouderenmishandeling. Een dag die in het leven is geroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor dit onderwerp, want ouderenmishandeling komt te veel en overal voor. Bijna altijd zijn de slachtoffers ouderen die afhankelijk worden van extra hulp of zorg en in de meeste gevallen gaat het om financieel misbruik. Dat hier sprake van is, is vaak niet meteen duidelijk. Soms komt iemand met onduidelijke klachten bij de huisarts, die de oudere doorverwijst naar de praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Door de juiste vragen te stellen kan die de waarheid boven water krijgen en erger voorkomen. Peter van Twil is zo’n praktijkondersteuner, die de juiste hulp wist te mobiliseren.

“Ik ben als praktijkondersteuner GGZ verbonden aan een huisartsenpraktijk in de Hoeksche Waard’, vertelt Van Twil. “Daarnaast ben ik in de regio betrokken bij projecten die te maken hebben met ouderenmishandeling. Dat maakt dat ik misschien wat meer alert ben op signalen. Zo kwam er een mevrouw van begin 70 met piekerklachten op mijn spreekuur. Ze was erg somber, maar volgens de huisarts was er niet echt lichamelijk iets aan de hand. Ze had een moeizame relatie met haar vader gehad. Hij was vorig jaar op 94 jarige leeftijd overleden. Na zijn overlijden erfde ze een behoorlijk vermogen. De dochter van mevrouw deed het beheer indertijd al over het vermogen voor haar opa en bleef dit voor haar moeder doen na zijn overlijden. Moeder vertrouwde hierop. Zij kreeg wel de afschriften te zien en zag dat haar dochter opeens grote bedragen naar zichzelf ging overmaken. Ze zat daar zo mee en vond het zo moeilijk haar dochter daarop aan te spreken, dat ze echt lichamelijke klachten kreeg. Dit bleek ook de reden van het slecht gaan slapen en het ontstaan van de piekerklachten  Ik heb haar voorgesteld samen het gesprek aan te gaan met de dochter en hier samen in op te trekken om erger te voorkomen en op zoek te gaan naar oplossingen. Meestal maakt zo’n gesprek al een groot verschil en anders kunnen we mensen van meer organisaties inzetten.”

“Het voordeel van een praktijkondersteuner is dat de drempel om iets te vertellen laag is. De huisarts zegt weleens ‘jullie zijn de ogen en oren van de huisarts’ en dat is ook zo”, vervolgt Van Twil. “In een ander geval bijvoorbeeld, van een mevrouw die plotseling haar man verloor en op alle fronten volledig op hem had geleund, hebben we bewindvoering geregeld. Zij kwam op mijn spreekuur omdat ze geheugenproblemen kreeg en door het wegvallen van haar man alle structuur verloren was. Zij gaf haar bankpasje mee aan iedereen die maar aanbood een boodschapje voor haar te doen. Dat kan natuurlijk niet. Samen met haar nichtje, met wie ze een goede band had, en het beschermingsbewindkantoor hebben we haar financiën formeel geregeld. Nu weet zij dat alles goed geregeld is en kan ze dit loslaten. Dankzij betrokken mensen en organisaties om haar heen hebben we dus voor een veilige situatie kunnen zorgen zonder dat het uit de hand is gelopen.”

“In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 120.000 mensen te maken met ouderenmishandeling. In deze regio wordt samengewerkt om ouderenmishandeling te voorkomen en te stoppen”, besluit Peter van Twil. “Als mensen een vermoeden hebben, of gewoon advies willen, dan kunnen ze altijd terecht bij hun huisarts of de praktijkondersteuner, maar ook bij het wijkteam Hoeksche Waard, www.wijkteamhw.nl / 088- 1239925. Zij hebben de kennis in huis om te adviseren en in gesprek te gaan met een oudere, of om beschermingsbewind in te schakelen. Ook kan bij Veilig Thuis, hét aanspreekpunt als het gaat om financieel misbruik en ander huiselijk geweld, anoniem advies worden ingewonnen. Kijk hiervoor op www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl, of bel 0800-2000, want alleen samen kunnen we financieel misbruik stoppen.”