Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 21-02-2019

En wie vraagt de mantelzorger hoe het met hem gaat?

Doet u mee aan ons onderzoek?

Onder de inwoners van de Hoeksche Waard neemt het aantal inwoners met dementie toe (zo'n 1660 inwoners in 2020). Gemiddeld leven mensen 8 jaar met de ziekte, waarvan ze de eerste 6 jaar thuis wonen.

Als mensen met dementie op een goede manier begeleid worden, en zonder onnodige stress hun leven kunnen leiden, kunnen ze nog veel kwaliteit van leven hebben. Circa 70% van de mensen met dementie woont immers thuis en wordt verzorgd door hun mantelzorgers.

Om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, horen we graag van jullie wat jullie ervaringen zijn met de zorg rondom thuiswonende patiënten met dementie en hun mantelzorgers.

De gemeente Hoeksche Waard stelt deze vraag aan een grote groep professionals en stelt met de resultaten een actiepuntenlijst op.

Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 a 10 minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Klik op de link om de vragenlijst te starten: https://dienstgezondheidjeugd.datacoll.net/rlmmvjlylf?l=nl