Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 15-03-2021

‘Goed omgaan met geld? Dat heb ik ook moeten leren.’

Van 22 maart tot en met 27 maart is de 10e Week van het Geld. Een initiatief van het ministerie van Financiën om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld. In deze week worden online lessen aangeboden aan basis- en middelbare scholen, is er dagelijks een Week van het Geldjournaal en op donderdag een kinderpersconferentie van de minister van Economische zaken, Wopke Hoekstra. Het thema van deze week? ‘Goed omgaan met geld is goud waard!’ Dat dat niet een aangeboren vaardigheid is, blijkt ook uit het verhaal van Huibert Steen, wethouder met onder meer armoedebestrijding in zijn portefeuille.

Lastig onderwerp

‘Bij ons thuis werd niet gesproken over geld, net als in heel veel andere gezinnen’, vertelt wethouder Huibert Steen. ‘Dat was eenmaal zo in die tijd. Ik denk trouwens niet dat dat tegenwoordig heel anders is. Ouders praten vaak niet met hun kinderen over wat ze sparen om op vakantie te kunnen. Of dat ze zorgen maken of ze met hun geld het einde van de maand wel halen. Daar wil je je kinderen niet mee belasten. Dat begrijp ik heel goed, alhoewel ik weet en zelf ook heb ervaren dat kinderen zulke dingen trouwens toch goed aanvoelen. Maar door het gesprek niet te voeren kun je ook niet leren van de kennis van je ouders, of van hun fouten. Dat is eigenlijk erg jammer. Want goed kunnen omgaan met geld, is wel echt een vaardigheid die je moet leren. Ik heb dat dus niet zo goed geleerd. In de periode dat ik mijn vrouw leerde kennen, had ik het nog niet onder de knie. Ik gaf te makkelijk geld uit. Ik vond het leuk om geld aan anderen te besteden, te trakteren, maar ik gaf meer uit dan ik had.’

Keuzes

‘Hoe andere mensen alles betaalden en hun geldzaken organiseerden, daar had ik weinig weet van’, vervolgt Steen. ‘Mijn vrouw is een tijdlang zelfstandige geweest als verloskundige. Het is nog best ingewikkeld hoe dat allemaal werkt met afdrachten en belastingplichten. Wij hadden daar in het begin geen weet van. Wat ons uiteindelijk geholpen heeft, is dat we advies kregen en ook opvolgden van mensen die er wél verstand van hadden. En het geeft wel veel rust als je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Ik heb vaak gedacht aan de uitspraak: “Geef me armoede noch rijkdom”. Beide geven namelijk zorgen. ’

Doosje eieren

‘Het liefst zou ik terug willen naar de tijd dat je voor een doosje eieren een paar uien kreeg en gewoon kon zien wat iets waard was. Achteraf ben ik heel dankbaar voor de ervaring het een aantal jaar financieel moeilijk te hebben gehad. Het heeft mij geleerd dat geld belangrijk is, dat je je zaken goed moet regelen, maar dat het niet je geluk bepaalt. Dat inzicht gun ik iedereen en ik hoop dat kinderen dat zo jong mogelijk leren. Geluk hangt niet samen met geld. Dat is natuurlijk anders als je geldzorgen hebt. Vooraf is de impact van geldzorgen soms lastig in te schatten. Geld is ook zo abstract, omdat het allemaal digitaal is. Die doos met eieren was makkelijk. Dan wist je precies wat je had.’

Goed omgaan met geld is goud waard

‘Voor jongeren is geld natuurlijk ook heel abstract’, besluit de wethouder. ‘Iedereen wil die dure telefoon, of die speciale jas, maar de waarde ervan is niet duidelijk en je kunt niet alles kopen. Als je dan een onverstandige keuze maakt, kun je daar lang last van hebben. Goed leren omgaan met je geld is dus echt goud waard en hoe jonger je dat leert, hoe beter het is. Ik had dat ook graag jonger geleerd. Daarom vind ik het zo belangrijk dat er op scholen aandacht aan geschonken wordt. Ik zou graag willen dat dit onderwerp het hele jaar door op het programma zou staan en ik begrijp dat de lessen die nu aangeboden worden in de Week van het Geld langer gebruikt kunnen worden. Dat is mooi, want in één week bereiken we niet dat alle kinderen leren omgaan met geld. Wel als het structureel wordt aangeboden en ze er echt mee aan het werk gaan.’

Week van het Geld

Tijdens de Week van het Geld worden online gastlessen aangeboden aan basisscholen en middelbaar onderwijs. Voor het jubileumjaar is een speciale Dagobert Duck gemaakt en zijn er verschillende bekende YouTubers aangetrokken om het onderwerp onder de aandacht te brengen. In de Hoeksche Waard worden de scholen hierbij betrokken en ondersteund vanuit organisaties die samenwerken op het gebied van schuldpreventie. Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met Welzijn Hoeksche Waard, 088-7308900, of kijk op www.weekvanhetgeld.nl, daar staan allerlei filmpjes en materialen klaar om te gebruiken!