Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 07-06-2023
  • Anneke Korstanje

Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen, mede door de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Ook kan er sprake zijn van moedwillige mishandeling of ontspoorde zorg. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid heeft een puzzelboekje “Financiën in eigen hand”
speciaal voor u ontwikkeld in het kader van de jaarlijkse Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling op 15 juni. Door middel van het boekje willen wij u graag informeren en tips geven over hoe u uw financiële zaken goed kunt regelen.

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is er voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en professionals. Hun missie staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en het borgen van veiligheid voor alle betrokkenen.

Klik hier om het puzzelboekje Financiën in eigen hand te downloaden

 

STOP HUISELIJK GEWELD, KINDERMISHANDELING EN OVERLAST
BEL 0800 2000 (GRATIS)
EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!