Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 18-02-2021
  • Ria Folkertsma

Samenwerking tegen ouderenmishandeling in de Hoeksche Waard opnieuw vastgelegd

Met de ondertekening van een hernieuwd convenant onder de naam Veilig Oud in de Hoeksche Waard onderschrijven 18 regionaal werkende organisaties en de gemeente Hoeksche Waard opnieuw het belang van samenwerken op het gebied van ouderenmishandeling.

‘Toen we in 2016 van start gingen met de samenwerking voor het eerste convenant was meteen duidelijk dat dit werkt.’, vertelt Ben de Haan, projectleider van Geweld hoort nergens Thuis en vanaf het begin vanuit de toenmalige gemeenten in de Hoeksche Waard aangesloten. ‘We gingen over de muren van de organisaties kijken naar hoe we beroepskrachten en vrijwilligers goed konden opleiden en voorlichten en hoe we het onderwerp voor de inwoners van de Hoeksche Waard bespreekbaar konden maken.’

‘Vanaf het begin was de bereidheid tot samenwerken en de vaart waarmee dit werd gedaan geweldig. Een voorbeeld voor andere gemeenten waar ik soortgelijke projecten begeleidde. Maar de gemeenten in de Hoeksche waard fuseerden in 2019, de doelstellingen werden aangescherpt en dus was het tijd om kritisch te kijken naar het bestaande convenant. Waar Zorgwaard in eerste instantie de projectleider leverde, die een hele  goede basis legde, heeft Veilig Thuis het stokje overgenomen. Een logische stap omdat Veilig Thuis ook het adviesorgaan en meldpunt is als het gaat om huiselijk geweld.’

‘Dit jaar gaan we dus met hernieuwde afspraken van start. We kijken naar de kennis van beroepskrachten als het gaat om het herkennen van signalen en het toeleiden naar hulp, naar de beeldvorming in de samenleving en vooral ook naar de inwoners van de Hoeksche Waard: zij moeten signalen kunnen herkennen en weten waar ze met hun vermoedens en vragen terechtkunnen. We zijn ook in gesprek met de Rabobank, notarissen en bewindvoerders om financieel misbruik sneller te signaleren en een halt toe te roepen.’

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat onderstreept het belang van een gezamenlijke aanpak: ‘In de Hoeksche Waard willen we een veilige leefomgeving voor al onze inwoners: jong en oud. Geweld hoort hier niet thuis. Zeker niet in je eigen leefomgeving. Helaas heeft niet iedereen zo’n veilige omgeving. Ook uit onze gemeente zijn bij Veilig Thuis meldingen bekend. Door met elkaar samen te werken in de Hoeksche Waard kunnen we de bewustwording over ouderenmishandeling onder inwoners vergroten. Het is belangrijk dat inwoners weten waar ze vermoedens van mishandeling kunnen melden en waar ze terecht kunnen met vragen. Door te melden, help je anderen en maken we de Hoeksche Waard tot een veilige plek. Voor iedereen!’

Veilig Thuis is hét aanspreekpunt als het gaat om ouderenmishandeling en ander huiselijk geweld en er kan anoniem advies worden ingewonnen. Kijk hiervoor op www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl, of bel 0800-2000. Maar je kunt met vragen of vermoedens ook terecht bij je huisarts, wijkteam Hoeksche Waard, de politie of een van de partners binnen het convenant Veilig Oud.