Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten
  • 07-04-2021
  • Ria Folkertsma

‘Voor ik het wist had ik hem een klap gegeven’

Als een oudere afhankelijk wordt van extra hulp of zorg, wordt in eerste instantie meestal een beroep gedaan op een naaste: de partner, een familielid of een buur. Dat deze zorg of ondersteuning belastend kan zijn voor iemand die dichtbij een oudere staat, is begrijpelijk, want er ontstaat een ander soort relatie dan voorheen het geval was. De zorg wordt bovendien vaak verleend door iemand die zelf ook niet meer zo jong is, of door iemand die deze taak moeilijk kan combineren met een gezin en werk. Dan kunnen grenzen  worden overschreden en dat is eigenlijk best begrijpelijk.  Maar ouderenmishandeling is in geen enkel geval toelaatbaar en als op tijd advies of de juiste hulp wordt ingeroepen, kan veel ellende worden voorkomen.

In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 120.000 mensen te maken met ouderenmishandeling. Vrijwel altijd is er sprake van een zekere mate van afhankelijkheid. Dat maakt het onderwerp ook zo moeilijk bespreekbaar. De oudere schaamt zich, is bang voor represailles of weet niet goed waar advies of hulp te halen is zonder dat de mantelzorg meteen stopt. Marjan Vink, mantelzorgondersteuner van MEE zegt: ‘De balans is soms zo fragiel. In de meeste gevallen handelt iemand echt uit zorg en worden grenzen overschreden omdat iemand zich geen raad weet.’ Een voorbeeld daarvan kan zijn dat iemand opgesloten of vastgebonden wordt om te zorgen dat hij of zij niet gaat dwalen. Of iemand wordt niet meer gedoucht of verschoond omdat dit fysiek te zwaar is voor een partner die in zo’n geval meestal ook al op leeftijd is.’

‘Dat dit gebeurt, weten we eigenlijk wel, maar het is echt een teken dat iemand de zorg niet aankan. Dat er hulp nodig is’, vervolgt Marjan. ‘Wat we ook zien is dat partners elkaar niet meer terugvinden in wie ze zijn geworden. Als iemand dementie krijgt bijvoorbeeld. Dan krijgen mensen een heel ander soort relatie en veranderen ook de gevoelens voor elkaar. Een hulpvraagster vertelde laatst dat ze het zo zwaar vond het afgelopen jaar. Haar man kon minder naar de dagopvang en haar kinderen, die normaal ook nog voor afleiding zorgden en oppasten, alleen nog voor de ramen konden zwaaien. Ze vertelde me dat ze op een dag zo uitgeput was van alles alleen te moeten doen en 25 keer per uur dezelfde vraag te krijgen, dat ze hem voor ze het wist een klap had gegeven. Voor haar was dat het moment om hulp te zoeken, maar hoeveel mensen blijven niet in zo’n situatie doorploeteren zonder te weten waar ze voor hulp en advies terecht kunnen?’

‘In de Hoeksche Waard wordt daarom samengewerkt om ouderenmishandeling te stoppen, want dat kunnen we alleen samen. Als mensen vastlopen, niet meer kunnen ontspannen, geen uitlaatklep hebben, dan ligt de kans op ontsporing van mantelzorg op de loer. Zij kunnen een beroep doen op ons bij MEE Mantelzorg (0181-333507), de huisarts of een van de andere partners in dit samenwerkingsverband. Samen met onze partners kijken we dan wat we kunnen doen om te helpen. Mensen kunnen ook altijd met vragen en voor advies terecht bij Veilig Thuis, 0800-2000, of www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl. Als er sprake is van ouderenmishandeling, dan kan Veilig Thuis stappen ondernemen om dit te stoppen. Gelukkig is het vaak al genoeg om de frustratie en zorg te kunnen delen en advies en tips te krijgen waardoor de last even wordt verlicht’, besluit Marjan Vink.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, kijk dan op www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl/ouderenmishandeling

Dit artikel is gemaakt voor het convenant Veilig Oud in de Hoeksche Waard, om mensen voor wie de mantelzorgtaken nu in coronatijd erg zwaar worden, te wijzen op de hulp die ze kunnen krijgen.

(In verband met vertrouwelijkheid is de naam in dit artikel gefingeerd)