Wilt u uw steentje bijdragen in de Hoeksche Waard? Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Meer weten

Wilt u ook vrijwilliger worden in uw regio?

Neem contact met ons op

Meedenken

Het verhaal van Anil Jagroep en Mark de Koning

Een meedenkbijeenkomst voor en door inwoners. Met dat idee organiseerde Welzijn Hoeksche Waard een thema-avond waarop werd nagedacht over de strategische doelen van de organisatie. Dus werden vrijwilligers, deelnemers, medewerkers, leden van de Raad van Toezicht en gemeenteraadsleden uitgenodigd, want alle inwoners van de Hoeksche Waard tellen mee.

‘Welzijn wordt vaak gezien als een kostenpost, als iets dat berekend moet kunnen worden, maar het mag een op zich staand iets zijn’, zegt Mark de Koning, fractievoorzitter van de PvdA in de Hoeksche Waard. ‘De verbindende werking die het werk heeft en de basis die de professionals van welzijn leggen onder wat soms gezien wordt als franje, is erg van belang. Zonder dat komen veel initiatieven die mensen helpen hun leven zin te geven, niet tot stand. Dat doe je niet even zelf.’

"Aandacht voor het sociale domein is heel belangrijk als je wilt dat mensen langer zelfstandig blijven. Je moet dan goed nadenken over hoe je daar vorm aan geeft. Daarom is een meedenkavond een goed initiatief."

Ook Anil Jagroep, burgerraadslid van dezelfde partij onderstreept dit: ‘In mijn jeugd was er voor jongeren bijvoorbeeld veel meer te doen. Er waren verschillende plekken waar wij naartoe konden. Dat is er niet meer en de tijden zijn anders, maar de rol die het jongerenwerk vervult voor jongeren, dat ze op straat zijn en jongeren stimuleren met hun talenten aan de slag te gaan, dat vult in elk geval iets in en dat kunnen jongeren niet zelf. Aandacht voor het sociale domein is sowieso heel belangrijk als je wilt dat mensen langer zelfstandig blijven. Je moet dan goed nadenken over hoe je daar vorm aan geeft. Daarom was deze avond een goed initiatief.’

De avond leverde de deelnemers veel inspiratie en goede gesprekken. Een mooie opbrengst om mee te nemen in het strategisch beleid.